Se alla

Skyldiga att följa regler

Onsdag 25 maj 2016

Men runt om i världen är ändå den liberala rättsstaten under attack. Mot den bakgrunden är det uttryck för en häpnadsväckande aningslöshet när Pia Renman (M), antagligen i ett försök att visa politisk handlingskraft, i en insändare förklarar sin vilja att då och då bryta mot kommunallagen.

Som om hon vore ordförande för en lokal avdelning av Ofog, och inte den moderata partiföreningen, förklarar hon sig vara beredd att ta konsekvenserna av att bryta mot lagstiftning som ”inte är så klok och pragmatisk som vi politiker önskar”.

Hon väljer två exempel. Här kunde man vänta att hon skulle presentera några svåra moraliska dilemman. Men det visar sig att Renman vill bryta mot två principer som man skulle kunna tro att moderater hyllade, dels principen att kommuner inte ska gå utanför sitt uppdrag, det som brukar kallas den kommunala kompetensen, dels att ett kommunalt bostadsbolag är skyldigt att agera affärsmässigt.

Sakfrågorna gäller dels att kommunen bör hjälpa till så att medborgarförslag hamnar rätt även när de inte är en fråga för kommunen, utan t.ex. för Trafikverket, dels att kommunens bostadsbolag bör bygga nya hus. I båda dessa frågor är vi överens, och det råder knappast någon politisk oenighet alls om det i kommunen. Men till skillnad från Renman anser jag att det är mycket viktigt, faktiskt av avgörande betydelse, att vi hittar lösningar som är juridiskt riktiga. När det gäller proceduren för feladresserade medborgarförslag tror jag att en sådan lösning redan har kommit på plats, genom den möjlighet för dialog mellan berörd nämnd och förslagsställare som vi har beslutat införa, på förslag av Renman själv! När det gäller vad Karlskogahem ska bygga är det en fråga för bolagets styrelse. I den sitter både Renman och jag, men med uppdrag att alltid ha bolagets bästa för ögonen, och med personligt ersättningsansvar om våra beslut skulle orsaka bolaget skada.

Som Renman vet är jag också kritisk mot det regelverk som försvårar bostadsbyggande i vår stad. Jag bidrog ju i vintras till att saken togs upp i Riksdagen i en enkel fråga till bostadsministern. Så länge dessa regler gäller är vi skyldiga att följa dem. Men det gör inte bolaget handlingsförlamat. Även med nuvarande regler bör det gå att finna affärsmässigt goda grunder för att bygga så att Karlskogahem kan fortsätta möta den växande efterfrågan som finns i kommunen på moderna hyreslägenheter.

Lars Hultkrantz (L)